Medisch Qi Gong

Wat is Qi Gong

Qi Gong (uitspraak: tsjie ghong) is één van de therapievormen van de traditionele Chinese geneeskunde, meestal aangeduid met TCM (Traditional Chinese Medicine). Qi staat voor het Chinese concept van levensenergie; Gong betekent zoveel als "de kunst" of "vaardigheid". Qi Gong kan dus vrij worden vertaald als "het beheersen van en werken met levensenergie.

In de Chinese traditie is het beheersen van en werken met de levensenergie voor verschillende gebieden ontwikkeld. Qi Gong wordt vooral toegepast voor geneeskundige, spirituele en martiale doeleinden en kent voor iedere toepassing verschillende methoden en technieken.

Door specifieke bewegingspatronen en ademhalingstechnieken brengt Qi Gong lichaam en geest in evenwicht. Dit heeft een zeer positieve werking op de gezondheid, zowel preventief als curatief.

Eén van de belangrijkste aspecten van Qi Gong voor de ontwikkeling van de beoefenaar is dat men een scherp bewustzijn ontwikkelt met betrekking tot het eigen fysieke, mentale en spirituele functioneren.


Wat is medisch Qi Gong?
In China is Qi Gong verdeeld in vijf stromingen. Binnen deze vijf stromingen zijn er talloze vormen en stijlen. Ondanks de vele verschillen hebben alle soorten Qi Gong één ding gemeen: ze zijn allemaal goed voor de mentale en fysieke gezondheid.

In het Boeddhisme zegt men: "Er zijn 36-duizend wegen om te bewandelen, maar de bestemming is dezelfde.". Er zijn dus vele manieren om Qi Gong te beoefenen, maar ze leiden allemaal naar hetzelfde doel.

Onze praktijk is gericht op het beoefenen van Medisch Qi Gong. Bepaalde vormen stammen uit de Wushu Qi Gong, andere uit de Taoïstische of Boeddhistische Qi Gong. De doelstelling hierbij is om allerlei ziektes en klachten (zowel mentaal als fysiek) te bestrijden en te voorkomen, om zodoende een gezond leven te bevorderen.

Qi Gong kan een heleboel chronische klachten en ziektes verzachten en herstellen, zoals stress, mentale en fysieke vermoeidheid, reumatische klachten, whiplash en allerlei aandoeningen van de interne organen (maag-, long-, lever-, nier- en hartklachten). Qi Gong beoefening bevordert daarnaast mentale verandering. Men voelt zich innerlijk rustiger, maar actief en alert in het dagelijks leven. Men kan makkelijker spanningen van zich afzetten en zit beter in z'n vel. Qi Gong verhoogt het concentratievermogen en de creativiteit. Het geeft een helder inzicht in het dagelijks leven.

Natuurlijk moet men Qi Gong onder goede begeleiding aanleren en beoefenen en nóóit uit boeken of van videobanden zelf proberen te leren. Ten eerste omdat bepaalde details van de Qi Gong alleen mondeling zijn over te dragen. Ten tweede omdat het belangrijk is dat de beoefening op de juiste manier gecorrigeerd wordt. Jarenlange foute beoefening kan de mentale en fysieke gezondheid serieuze schade toebrengen.

Elke donderdagavond van xx:xx uur tot xx:xx uur wordt in groepsverband les gegeven in Qi Gong. De lessen vinden plaats in de praktijkruimte van de Rijzende Zon.